Toelichting op het schilderij A Possible Dream in the 21st. Century

Toelichting op het schilderij A Possible Dream in the 21st. Century 122cmx244cm

Op dit grote werk zien wij onder andere een opspringende grote haai met een grote bek die staat voor de opstapelende problematiek rondom migratiestromen uit met name Azië en Afrika. Een machtige roofvogel trekt de aarde open en laat zo een glimp zien van vluchtelingen die verdrongen zitten in erbarmelijke omstandigheden. Deels zelfs onder grond tussen vocht en ongedierte. De snelweg naar ons welvarende Westen lijkt dichtbij maar er dienen nog wel de nodige obstakels – welke zijn weergegeven door een slagboom – genomen te worden. Een steeds verder afbrokkelend Colosseum staat voor ons rijke, liberale Westen, waar inmiddels ook het verval reeds zichtbaar is. Ook is de invloed van de kerken door de geschiedenis heen te zien. De paus die de kruisvaarders welkom heet. Kruisvaarders die te voet en te paard de wereld in gegaan zijn om het geloof te verkondigen, veelal met een wapen in de hand. Het gouden kalf wat – in mijn ogen – zelf omarmd is door de kerk gezien de hang naar macht en geld van de kerk door de eeuwen heen. Het gouden bad staat ook voor ons rijke Westen. Of het water nog warm is voor de arriverende vluchtelingen is de vraag….. En de ijsbeer die nog net een plankje gevonden heeft om te overleven door de bedreiging van het als maar verder stijgende water als gevolg van de opwarming van de aarde. Ontploffende wolken staan voor weer een angstaanjagende aanslag door extremisten en de grote naar het Noorden optrekkende insecten als gevolg van de opwarming van de aarde maken je bang. De luchtballonnen doen je hunkeren naar verre oorden waar het mogelijk nog wel goed toeven is. En de oude, gerimpelde, wijze en ervaren vrouw denkt er het hare van…..

Zie rechts een detailfoto van het schilderij A Possible Dream in the 21st. Century 122cmx244cm

Voor een uitleg van het schilderij A Possible Dream in the 21st. Century verwijs ik u naar de pagina filmpjes

Toelichting op het schilderij A Possible Dream in the 21st. Century 122cmx244cm

De getoonde werken op deze site zijn deels niet meer beschikbaar. Indien u interesse heeft in een werk kunt u contact opnemen met de schilder.